El disseny

Aquest lloc web té un disseny especialment optimitzat per persones amb discapacitats visuals.

 

D’aquesta manera, s’ha treballat seguint les WCAG1 (Web Accessibility Guidelines) per aconseguir el màxim nivell d’accessibilitat.

The power of the Web is in its universality.
Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.

Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor of the World Wide Web

Càlcul

Nivells

A
Mínim acceptat, es tenen en compte elements bàsics
AA
El nivell és correcte, es consideren alguns aspectes
AAA
El més alt, el nivell al que s’hauria d’aspirar

Pel disseny del lloc web, s’han tingut en compte els estàndards d’accessibilitat marcats per WCAG.

Els principis bàsics són:

Perceptible, Operable, Comprensible i Sòlid

Perceptible

Adaptable

Identificar la finialitat d’entrada.
El propòsit del camp d’entrada ha de ser clarament identificable.

Distingible

El color no és l’únic element que transmet informació.
Es fan servir interaccions i elements gràfics per indicar elements seleccionats.

Ús de textures per mostrar que hi ha un element interactiu.
Els elements clicables no canvien només de color, sinó que se’ls integren textures.

Les caixes de text tenen una amplada màxima de 80 caràcters.
El text no està justificat, i l’interliniat en paràgraf de text és de mínim 140%.

Operable

Navegable

Les pàgines tenen títols que defineixen on es troba l’usuari.
Els encapçalaments i etiquetes es fan servir per endeçar el contingut.

Modalitat d’entrada

La mida de l’objectiu del punter és de 44x44px.
Els elements amb els que l’usuari tenen com a mínim aquesta mida, a no ser que siguin frases o blocs de text, com és el cas d’alguns enllaços.

Comprensible

Llegible

El contingut és llegible i entenedor.
El contingut del lloc web utilitza un llenguatge proper i fàcil d’entendre.

Assistència d’entrada

Es proporcionen etiquetes o instruccions quan es requereix.
L’usuari troba informació descriptiva que el guia al llarg de tot el lloc web.